Αρχική - Κύλινδρος υπερασφαλείας Double row

Κύλινδρος υπερασφαλείας Double row

Κύλινδρος υπερασφαλείας Double row


                  Κύλινδρος ασφάλειας με μπίλιες βαρύτητας
• Προσφέρει ακόμα περισσότερη ασφάλεια καθώς υπάρχουν επιπλέον 5 μπίλιες.
• Στη συσκευασία υπάρχουν 5 πλαστικές επενδύσεις για τα κλειδιά.
               Επιλογές για ακόμα μεγαλύτερη επένδυση στη ασφάλεια
1. Break security 
2. Ατσάλινες μπίλιες
3. Anti-picking pins
4. Anti-bumping pins
5. Serrated pins


Kατόπιν ειδικής παραγγελίας υπάρχει δυνατότητα για σύστημα κυλίνδρων

  • Όμοιων
  • Μaster
  • Grand Master

Επιστροφή